Przez jaki okres należy przechowywać różne firmowe dokumenty?

W dowolnej korporacji musi panować ład i nie chodzi tu o to, że musi być wszędzie posprzątane. Trzeba dbać o to, aby porządek panował także w księgowości oraz w dziale zamówień i we wszystkich wydziałach w spółce.
Istotne jest, żeby dokumenty szybko obiegały w firmie przez działy, jakich dotyczą.

buty

Autor: Robert Sheie
Źródło: http://www.flickr.com
Przykładowo księgowość przechowuje wszystkie faktury. Dział odpowiadający za zlecenia, posiada całą dokumentację dotyczącą zamawianych przedmiotów lub usług. Obieg akt w firmie musi przebiegać płynnie. To właśnie przeważnie od tego zależy jakość świadczeń oferowanych przez dane miejsce pracy. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy w korporacji przestrzegali pewnych reguł, przykładowo zapisywali akta w jednym docelowym obszarze czy też dodawali termin do nazwy akt. Jest to konieczne, żeby utrzymać prządek w dokumentacji firmowej. Ważne jest także, aby członkowie personelu robili duplikaty akt – to okaże się niezwykle potrzebne w przypadku zaginięcia.
pieluchy

Autor: CONCAVO WHEELS
Źródło: http://www.flickr.com
Żeby nie zajmować miejsca przedawnionymi już papierami, warto pamiętać, przez jaki okres należałoby składować wszystkie dokumenty. Dokumentację księgową czyli rejestry VAT, faktury sprzedaży oraz zakupu należałoby przechowywać przez okres 5 lat.wejdź do serwisu tynk dekoracyjny beton tynk dekoracyjny betonDokumentację związaną z ZUS należałoby składować zgodnie z ustawą również przez okres 5 lat od dnia ich oddania w postaci dokumentu pisemnego albo komputerowego. Obowiązek magazynowania dokumentacji kadrowej wynika z regulaminu zatrudnienia.

Jak wynika z jego zawartości, pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji powiązanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych w warunkach nie grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.