Fuzja spółek a sprawozdanie finansowe

przez | 25 czerwca 2023
podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
We współczesnej gospodarce rynkowej, cechującej się mnogością konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych ,a także wieloma zależnościami między elementami mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na koniunkturę, coraz trudniej przychodzi przedsiębiorstwom utrzymanie udziału w rynku.

Skutecznym sposobem na taki stan rzeczy może być połączenie dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie udostępnia całą gamę korzyści, między innymi pozwala zwiększyć możliwości przedsiębiorstwa na rynku, daje lepszą, silniejszą pozycję wobec konkurencji oraz gwarantuje większą stabilność finansową spółki w okresie dekoniunktury. Większe firmy znacznie lepiej radzą sobie z efektywnym wykorzystaniem zasobów jakie posiadają oraz mogą skuteczniej minimalizować koszty powiązane z własnym funkcjonowaniem, co ma widoczne przełożenie na zyski wypracowywane przez firmę. Pomimo niewątpliwych korzyści, związanych z połączeniem firm, fuzja przedsiębiorstw generuje także pewne problemy, zwłaszcza w ważnym obszarze sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

Napisaliśmy tekst o podobnej tematyce. Znajduje się on na następnej stronie. Kliknij zatem w podany link i dowiedz się szczegółów z tym połączonych.

Uwidacznia się problem, z jednej strony obowiązku rozliczenia samych połączeń lub podjętych inwestycji, z drugiej strony sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego będącego sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej firm, funkcjonujących odrębnie na rynku ale zawiązanych kapitałowo. Przepisy określające formę i zawartość wymienionego sprawozdania stanowią duży zakres regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Ponieważ prawidłowa konsolidacja sprawozdań finansowych jest procedurą żmudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i wyjątkowej drobiazgowości, wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług oferowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko lub nabycie specjalistycznego oprogramowania służącego do konsolidacji sprawozdań finansowych.


Wyświetl większą mapę