Na czym w praktyce polega interpretacja przepisów podatkowych?

przez | 6 lutego 2024
To, czym w praktyce jest interpretacja przepisów prawa podatkowego tylko pozornie jest sprawą prostą. Interpretacja jest to bowiem ustalenie prawne zawartości konkretnego przepisu z gałęzi prawa skarbowego, czyli zrozumienie jego normatywnego sensu.
Należy jednak mieć świadomość, że przepisy prawa, w tym również prawa skarbowego, nie zawsze zawierają treści normatywne, czyli zakazy, nakazy albo uprawnienia skierowane do konkretnej osoby.

prąd

Autor: morebyless
Źródło: http://www.flickr.com
kierowcy
Zgodnie jednak z bardzo długą tradycją, należy wyróżnić uzgodnienie normatywnej zawartości przepisu, która mogła być różnie interpretowana przez wzgląd na sprzeczności poglądów na dany przepis. Bezpośrednie odczytanie zawartości danego przepisu, jest jasna, nie budzi wątpliwości i nie wymaga interpretacji (clara non interpretanda). Kolejnym przykładem jest określenie ogólnej reguły wynikającej z treści konkretnego aktu prawnego a szczególnie ustawy, jaka wnosi określony podatek. Interpretacja przepisów to także wyrażenie reguły ogólnej wynikającej z całego prawodawstwa skarbowego, całych reguł, które pochodzą z treści określonych aktów prawniczych.

Prawodawca także wprowadził pojęcie interpretacji przepisów prawa podatkowego w ordynacji skarbowej, ale nie definiuje co należy przez to rozumieć. Podziela równocześnie wydawane przez siebie zarządzenia na osobiste i powszechne, co jest sprzeczne z działaniami interpretacyjnymi. Każdy oficjalny akt władzy wykonawczej, w którym można interpretować zapisy prawa, ma styl ogólny.

I tak nie zależnie od tego, czy też został on wydany na wniosek w związku z ustalonym osobno stanem faktycznym, czy też nie. Jeżeli ciekawią Cię interpretacje przepisów podatkowych Olsztyn jest miastem, w którym odnajdziesz kompetentnych fachowców.