Czym się charakteryzuje wspólnotowy znak towarowy oraz jak wygląda temat zamieszczenia swojej twórczości w sieci?

przez | 20 czerwca 2023
Działanie na rynku niesie dla biznesmenów i twórców wiele problemów. Jeśli człowiek biznesu nie uchroni właściwie swoich znaków towarowych, to naraża się na niebezpieczeństwo ich utraty. A konsekwencje tego mogą przyczynić się do upadku przedsiębiorstwa. Tak doniosłe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa ma zabezpieczenie jej aktywów, takich jak znak towarowy.

W dość trudnym położeniu są również twórcy różnych dzieł. Za sprawą rozwoju sieci stało się możliwe szybsze i lepsze kopiowanie i rozpowszechnianie ich dorobku. Właściwie nie istnieje doskonałe ustrzeżenie ich dzieł, ale mimo tego powinni zdawać sobie sprawę z własnych praw.

Jeżeli masz chęć przeczytać więcej informacji na opisywany w tym tekście wątek, to sprawdź tu bez ociągania uzupełniające informacje (http://www.certificator.eu/pl/).

Zrozumienie podstawowych terminów tego zagadnienia ułatwi pewne poruszanie się po sieci.
Wspólnotowy znak towarowy JWP jest rejestrowany w Alicante w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Od dnia pierwszego maja 2004, gdy Polska wstąpiła do Unia Europejska, ochrona wspólnotowych znaków obejmuje także Polskę. Początek ochrony tego znaku ma miejsce od dnia zgłoszenia i obejmuje całe terytorium Unii. Zawiera zarazem ujednolicony charakter prawny, jak i jednolitą procedurę zgłoszenia. Okres zabezpieczający obejmuje dziesięć lat i ma możliwość przedłużenia na kolejne dziesięć lat. Oczywiście osoby trzecie nie mogą z tego znaku osiągać korzyści. Jeżeli zamierza się poznać szacowane koszta rejestracji, to trzeba wpisać w Google frazę: „rejestracja znaku towarowego cena”, a uzyska się wyszukiwane informacje.

Laptop

Autor: Lindsey Turner
Źródło: http://www.flickr.com

Ochrona praw autorskich w Internecie jest następnym ważnym tematem, który należy podjąć. Każdy niemal Polak korzysta z sieci w poszukiwaniu cennych materiałów czy informacji.

Łatwo tu o naruszenia praw autorskich, ponieważ sam fakt, że dane wytwory są dostępne w Internecie nie upoważnia obywatela do ich swobodnego kopiowania. Można albowiem narazić się na konsekwencje prawne. Prawa autorskie przysługują twórcy zdjęć, grafiki, tekstów, nagrań dźwiękowych czy wizualnych. Wszelkie dzieło rąk ludzkich jest objęte tym prawem, bez względu na jego rodzaj czy miejsce umieszczenia w sieci.
Autor