Waga magazynowa – jedno miejsce – szereg rozwiązań w czynnościach ważenia

Magazyn to bez dwóch zdań istotny łącznik systemu organizacyjnego firmy. W magazynie wyroby są czasowo przechowywane, a następnie przekazywane do dalszych ogniw systemu dostaw.

waga

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
W magazynie zachodzą procesy przetrzymywania i transportu. Przewaga określonych procesów zależy od funkcji magazynu. Określone funkcje w zasadniczy sposób wpływają na lokalizację i organizację pracami wykonywanymi w magazynie. Prawidłowe działanie magazynu, wymaga używania wielu różnorodnych systemów technicznych zaliczanych jako uzupełniające przyrządy magazynowe.

Dodatkowe przyrządy magazynowe, usprawniają procedurę procesów magazynowych i przede wszystkim intensyfikują bezpieczeństwo oraz udoskonalają warunki pracy. Urządzenia dodatkowe, głównie intensyfikują efektywność działania całej gospodarki magazynowej. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych pojawiają się następujące rodzaje urządzeń technicznych – przyrządy kontrolne do pomiaru temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), również mierniki gęstości dwutlenku azotu, siarki itp. W składzie urządzeń kontrolno-pomiarowych pojawiają się również przyrządy pomiarowe w rodzaju – waga magazynowa – pełna oferta, przepływomierze, dystrybutory, instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa.

Waga handlowa

Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl
Spośród przyrządów kontrolno-pomiarowych, największą popularnością charakteryzują się przeróżne urządzenia służące do pomiaru ciężaru. W tym składzie ze względu na rozwiązania konstrukcyjne wyróżnić możemy np. – wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe a także szeroka klasa dużych wag towarowych – samochodowych, wagonowych. Pozostały podział, oparty na kryterium precyzyjności dzieli wagi na – mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne a także izotopowe. W nowej generacji systemach transportowo-magazynowych, np. w terminalach, używane są automatyczne systemy ważenia, dokonujące właściwych pomiarów wagi w trakcie prac przeładunkowych. W tym przypadku detektory wagowe umieszczane są konstrukcyjnie w określone maszyny przeładunkowe.

Masz ochotę poznać kolejne obfite w informacje artykuły? Jeżeli tak, to zobacz ofertę na witrynie, która z całą pewnością zawiera cenne dane!

/J]