Waga magazynowa – jedno miejsce – szereg rozwiązań w czynnościach ważenia

przez | 10 lipca 2021
Magazyn to bez dwóch zdań istotny łącznik systemu organizacyjnego firmy. W magazynie wyroby są czasowo przechowywane, a następnie przekazywane do dalszych ogniw systemu dostaw.

waga

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
W magazynie zachodzą procesy przetrzymywania i transportu.

Gorąco namawiamy do poznania większej ilości artykułów na ten temat. Jeżeli Cię on intryguje, to zobacz stronę, na której zaprezentowane są uzupełniające dane.

Przewaga określonych procesów zależy od funkcji magazynu. Określone funkcje w zasadniczy sposób wpływają na lokalizację i organizację pracami wykonywanymi w magazynie. Prawidłowe działanie magazynu, wymaga używania wielu różnorodnych systemów technicznych zaliczanych jako uzupełniające przyrządy magazynowe.

Dodatkowe przyrządy magazynowe, usprawniają procedurę procesów magazynowych i przede wszystkim intensyfikują bezpieczeństwo oraz udoskonalają warunki pracy. Urządzenia dodatkowe, głównie intensyfikują efektywność działania całej gospodarki magazynowej. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych pojawiają się następujące rodzaje urządzeń technicznych – przyrządy kontrolne do pomiaru temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), również mierniki gęstości dwutlenku azotu, siarki itp. W składzie urządzeń kontrolno-pomiarowych pojawiają się również przyrządy pomiarowe w rodzaju – waga magazynowa – pełna oferta, przepływomierze, dystrybutory, instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa.

Waga handlowa

Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl
Spośród przyrządów kontrolno-pomiarowych, największą popularnością charakteryzują się przeróżne urządzenia służące do pomiaru ciężaru. W tym składzie ze względu na rozwiązania konstrukcyjne wyróżnić możemy np. – wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe a także szeroka klasa dużych wag towarowych – samochodowych, wagonowych.

Wejdź na ten link a odnajdziesz wskazówki z witryny napisane dla osób zaabsorbowanych nakreślanym w tym serwisie tematem.

Pozostały podział, oparty na kryterium precyzyjności dzieli wagi na – mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne a także izotopowe. W nowej generacji systemach transportowo-magazynowych, np. w terminalach, używane są automatyczne systemy ważenia, dokonujące właściwych pomiarów wagi w trakcie prac przeładunkowych. W tym przypadku detektory wagowe umieszczane są konstrukcyjnie w określone maszyny przeładunkowe.