systemy zadowolenia klienta

Pozyskanie przez firmę nowego użytkownika jest kilkakrotnie droższe aniżeli utrzymanie konsumenta już posiadanego. Z tej przyczyny tak znacząca dla wszelkich przedsiębiorców bywa troska o własnych nabywców. Istnieje sporo sposobów pomagających utrzymać klienta. Ostatnio bardzo atrakcyjnym narzędziem służącym do tego celu, stały się systemy lojalnościowe. Wielką wziętość, jaką cieszą się takiego rodzaju plany, zawdzięczają swojej ogromnej efektywności. Właściwie skonstruowany system lojalnościowy, może znamiennie podwyższyć przywiązanie konsumenta do marki, także jego oddanie wobec niej.

System lojalnościowy jest narzędziem (zobacz frez faba), jakie swą miarą i kosztem dostosowuje się do wymiarów firmy.

Mniejsze przedsiębiorstwa, a nawet pojedynczy sprzedawcy, powinni uruchamiać projekty, jest to kłopotliwe, jednakże jest w stanie to wydatnie powiększyć poziom zadowolenia klientów.
Istotnym szczegółem każdego systemu lojalnościowego jest karta. To ona służy do utożsamienia użytkownika, także usprawiedliwia go do dostania bonifikat i zaprogramowanych bonusów. Podstawą systemu lojalnościowego jest obsługa przysądzania punktów za dokonywane zakupy. Punkty te rozdzielają się na punkty typowe, przysądzane proporcjonalnie do przekazanej kwoty, również punkty bonusowe, definiowane poprzez klienta. Punkty bonusowe mogą być przysądzane tylko w jednej, paru, albo we wszystkich położeniach, gdzie program jest kierowany. Dopuszczalne jest również zdefiniowanie szczególnych premii dla konsumentów, np. za zakupy w dniu urodzin.

Schemat systemu lojalnościowego ma być bezproblemowy, co czyni projekt tańszym we wdrożeniu, dlatego zaprojektowano wyłącznie obsługę kart na okaziciela.

Systemy lojalnościowe (strona www) wkroczyły na stałe w obraz polskiego rynku. Do tej pory były one prowadzone jedynie przez duże firmy, bądź ich sieci. Wydaje się, że z uwagi na łatwość uruchomiania swojego projektu, oraz mały koszt, po to narzędzie coraz to częściej będą czerpać mniejsze jednostki. Projekty takie wspierają w dbaniu o konsumentów, którzy są największym skarbem jakiegokolwiek przedsiębiorcy.